ได้คิด

posted on 01 Jun 2011 12:56 by moomleklek in Anything
 
แอบจิ๊กหนังสือเล่มหนึ่งในรถของพ่อมา
 
อ่านแล้วสะดุดใจกับเนื้อหาบางตอนในเล่ม  กล่าวถึงเรื่อง "การอ่อนน้อมถ่อมตน"
 
"ข้าวที่เต็มรวง จะโน้มลงสู่พื้นดิน  เป็นข้าวที่สมบูรณ์ เป็นที่ต้องการ
แต่ถ้าข้าวรวงไหนมีเมล็ดลีบมาก ๆ  มันจะตั้งตรง  ไม่มีใครอยากเกี่ยวให้
เปลืองแรงหรอก คนเราก็เช่นกัน"
 
อ่านแล้วก็ได้คิด ว่าตัวเราเนี่ยหนาบางครั้งไม่ต่างอะไรจากเมล็ดข้าวที่ลีบ ๆ
 
หยิ่ง ยโส จองหอง กับบางเรื่องบางราวเสียจริง ๆ......